CiMMREC – Circular models for mixed and multi material recycling in manifacturing extended loops

Projektet går på Martins RISE IVF tid. Forskning kring återvinnnningsloopar för restmaterial från fordons och tillverkningsindustrin.

Startdatum 2016-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-01

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.