Challenge Lab

Challenge Lab vid Chalmers tekniska högskola är en utmaningsdriven och kreativ innovationsarena för en hållbar framtid. Vi designar och genomför innovativa lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar med fokus på regionala sammanhang, men som också ska kunna vara applicerbara i större skala. Arbetet med att ta sig an planetens största utmaningar genomförs i nära samarbete tillsammans med intressenter från näringslivet, offentlig sektor och resten av den akademiska världen.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 16 aug 2018.