CarPolCap

Elektroder tillverkas ofta av kolbaserade material. Smoltek har en unik patenterad teknik för att odla kolbaserade nanostrukturer på ledande underlag. Elektroder där den effektiva ytan signifikant förstoras genom yttäckande odling av sådana nanostrukturer bör kunna bidra till mindre och effektivare så kallade superkondensatorer. Målet är att demonstrera en konkurrenskraftig och miljövänlig ny elektrodteknik för högpresterande superkondensatorer genom utnyttjande av kolnanostrukturer som element i elektrodkonstruktionen.

Samarbetande organisationer

  • COMFRAC (Privat, Romania)
  • INCDIE ICPE-CA (Forskningsinstitut, Romania)
  • Skeleton Technologies (Privat, Germany)
  • Smoltek AB (Privat, Sweden)
  • University of Cyprus (Akademisk, Cyprus)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.