CSSTII Certifierbara System-på-Kisel för säkerhetskritiska tillämpningar Inom Industrin

Syfte och mål: Projektets mål är att åtgärda en lucka i säkerhetsmodellen för hårdvaru- / mjukvarusystem där programvara är utformad och certifierad till en identifierad kritikalitetsnivå, hårdvara utvecklas enligt vissa standarder inklusive fullständiga designförsäkringsflöden, medan gränssnittet mellan hårdvara och programvara saknar ett kontrakt .
Detta har den effekten att applikationer förlitar sig på programvara för att tillhandahålla säkerhetsfunktioner, men det finns ingen formell garanti för att programvarufunktionen kan göra det när den körs på en hårdvaruplattform. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att påverka designen av en nästa generations europeiska mikroprocessor för rymd som utvecklas under produktnamnet GR7xV. Projektresultat kommer omedelbart att tillgängliggöras genom Cobham Gaislers byggstenar för IP-kärnor, möjliggöra kommersialisering av Chalmers Network-on-Chip-teknik och stärka atsecs position i säkerhetsutvärderingar av system-på-kisel. Projektet kommer också att öka medvetenheten om klyftan mellan hårdvara och programvara när man bygger säkra system. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att starta med en specifikationsfas som kommer att identifiera en reducerad version av SoC-designen GR7xV och identifiera säkerhetsmål. Designen kommer sedan att implementeras i en FPGA-prototyp och genom ett iterativt arbete kommer designen att genomgå en säkerhetsutvärdering med designuppdateringar som följd.

Samarbetande organisationer

  • Cobham Gaisler AB (Privat, Sweden)
  • atsec Information Security AB (Privat, USA)
Startdatum 2021-06-01
Slutdatum 2023-05-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 dec 2021.