COVER - Bedömning av CO2 och energieffektivitet hos fordon i verklig användning

Projektet syftar till att utveckla metoder och processer för bedömning och minskning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning i nästa generations fordon, inklusive kommande teknologier som för närvarande inte finns på marknaden. Projektet kommer att fokusera på CO2-aspekterna av fordonsanvändningen och studera hur ny teknik ska anpassas för att uppnå maximal CO2-reduktion.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Scania (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 12 apr 2019.