COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

Syftet är att ta första steget mot vår vision om en kommunikativ självkörande bil som klarar både utmanande stadstrafik och olika väderförhållanden. Fokus är på samverkan mellan fordon för att säkert kunna navigera i komplexa och föränderliga innerstadsmiljöer. Målet för projektet är att bygga en prototypbil (forskningsplattform) som klarar av en prioriterad delmängd av berörda scenarion och vi kommer att demonstrera detta i kontrollerad miljö på AstaZero´s testbana.


Huvudsakligt förväntat projektresultat: (1) en utbyggbar självkörandebil (plattform) vars kapacitet visas på AstaZero, (2) mjukvara och infrastruktur för att samla in, analysera och hantera stora datamängder både i bil och på bänk, (3) algoritmer för scenförståelse och lokalisering i komplexa trafiksituationer, (4) metoder för att gemensamt med andra fordon tillförlitligt planera kollisionsfria körbanor.

Samarbetande organisationer

  • ÅF-Technology (Privat, Sweden)
  • Zenuity AB (Privat, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.