C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1)

Svensk industri/akademi har höga mål/ambitioner för färre trafikskadade/dödade. Intensiv utveckling av automatiserade och kommunicerande fordon är lösningen. Test och validering måste ske på ett säker och repeterbart sätt. Chronos ska inleda arbetet med att iterativ utveckla en testplattform på AstaZero för att bemöta utmaningarna ovan och möjliggöra forskning, verifiering och validering på komplettvagnsnivå av funktioner genom att iscensätta komplexa trafik- och kommunikationsscenarier som är potentiellt farliga.


Effekter av Chronos steg 1 är bland annat förtätat samarbete inom det svenska fordonsklustret och med nya aktörer inom telekommunikation, möjliggjort fortsatt ledarskap inom aktiv säkerhet, ny kunskap och säkrare fordon. Projektets resultat är: - Dimensionerande testscenarier för test av automatiserade fordon - Inledande sammanställning av framtida testscenarier som inkluderar C-ITS (V2X kommunikation). - Första leverans utveckling av en testplattform för framtidens transportsystem

Samarbetande organisationer

 • Ericsson AB (Privat, Sweden)
 • Berge Consulting (Privat, Sweden)
 • Sentient⁺ (Privat, Sweden)
 • Autoliv AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • AstaZero AB (Privat, Sweden)
 • Fengco Real Time Control (Privat, Sweden)
 • Vinga Lab (Privat, Sweden)
 • HiQ Göteborg AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 08 feb 2020.