Butanol som bränsle för Dieselmotorer

Projekt syftar till att ge ökad kunskap om förnybara bränslen, högeffektiva förbränningssystem, kväveoxid- och partikelemissionsreduktion. Inom projektet kommer ett 20-tal olika butanol-dieselblandningar att studeras för att visa på vilka som är mest lämpade att svara upp mot de kriterier som ställs på framtida förnybara bränslen. Ett lyckat projekt bidrar till lägre bränsleförbrukning och CO2-emissioner genom att öka förbränningssystemens verkningsgrad samt möjliggör ökad andel av förnybara bränslen. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och resultaten kommer att kunna användas av såväl fordons- som bränsleindustri.

Samarbetande organisationer

  • Statoil (Privat, Norway)
  • Scania (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Perstorp AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-01

​Den globala uppvärmningen är en av de största utmaningarna i dag. Användning av förnybara drivmedel kan vara ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser och spara resurser för framtiden.

Butanol är ett utmärkt alternativt bränsle för dieselmotorer, eftersom den kan produceras på ett hållbart sätt, har goda
blandningsegenskaper, ger låga emissioner och har hög energitäthet.

Projektet är en experimentell studie för att utvärdera effekterna av att använda blandningar med antingen n-butanol eller iso-butanol (upp till 20 vol% )i motorer av både personvagns- och lastbilsstorlek.

För att kompensera för butanolens låga CN används HVO eller tändförbättrare i bränsleblandningarna.
Målen för denna del är mer än 80 % reduktion av partiklar vid konstanta NOx nivåer för konventionella förbränningssystem och att klarlägga hur tändförbättrare påverkar emissionsbildningen.

För framtida motorer skall blandningar utan kompenserade CN användas. Testerna skall visa hur PPC kan uppnås med butanol-blandningar. Målsättningen för denna del är att uppnå brutto indikerade verkningsgrad på 53 % vid belastningar över 10 bar BMEP i kombination med utsläpp under Euro 6 nivåer utan efterbehandling.

Projektledare: Ingemar Denbratt

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
​Perstorp AB, Scania CV, Statoil, Volvo GTT och Volvo Car

Publicerad: fr 24 okt 2014. Ändrad: to 31 maj 2018