Bränsleflexibel motorplattform (FLEX I)

Projektet syftar till att utvärdera och demonstrera tekniska alternativ för direktinsprutning av lågcetan/högoktan-bränslen med robust tändning för att erbjuda en framtida motorplattform vilken är tillräckligt flexibel för att kunna hantera ett brett spektrum av bränslen. Förnybara bränslen är det primära intresset, där alkoholer är en delmängd och störst fokus läggs mot etanol och dimetyleter (DME). De fossila bränslena diesel och bensin/nafta ingår också för att få med skillnader i viktiga bränsleegenskaper och emissionsgenerering.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-10-01

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2020.