Biomekanisk belastning vid utövande av brädsport på vatten

Brädsport på vatten, såsom kitesurfing, utövas både som rekreationsidrott och tävlingsidrott. De discipliner som ingår i tävlingsverksamheten handlar om att uppnå högsta möjliga hastighet, åka en bana på kortast möjliga tid (likt segling och vindsurfing), åka på vågor eller göra akrobatiska hopp och tricks (freestyle). Den sistnämnda disciplinen är den största grenen med avseende på antal utövare och uppmärksamhet i medierna. Den tidigare forskning som beskriver de fysiska krav som ställs på utövaren är knapphändig, men visar att ett relativt statiskt kroppsarbete sker, med en arbetsbelastning på ungefär 80 procent av VO2max (maximal syreupptagningsförmåga) vid utövande av banåkning. Den disciplin som kallas freestyle, som innehåller hopp och tricks, ställer dock helt andra fysiska krav eftersom det kan innebära snabba och explosiva förlopp som innefattar landning från höga höjder. Denna studie (i flera delar) avsåg att undersöka vilka krav som ställs på utövare av kitesurfing, framför allt vad rörelsemönster och biomekanik. För att få en uppfattning om idrottens krav, genomfördes undersökningar av skador och problem, observationer och mätningar av rörelsemönster och belastning, användarvänlighets- och komfortanalys.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Halmstad (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.