Big data Analytics and Infrastructure for Business Intelligence, Biomedicine and Health

Syftet med projektet är att kombinera modern avancerad forskningskompetens på Chalmers med spjutspets teknologisk kompetens inom datahantering och analys vid Persistent, en värld ledande företag inom mjukvaruutveckling till (a) skala forskningsverktyg till verkliga datamängder med hjälp av Hadoop, Cloud och relaterad teknik och (b) anpassa verktygen för problem från svenska kommersiella partners.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.