Begripliggöra megajoulen: Förbättra energianvändningsberäkningar i livscykelanalys av drivmedel

Detta projekt syftar till att skapa metodik och rekommendationer för bedömning av energianvändning i livscykelanalys (LCA) för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan drivmedel. Det adresserar explicit det aktiva forskningsområdet "fordons miljöpåverkan" eftersom resursanvändning är en viktig aspekt i livscykelanalys. Valet och användningen av drivmedel är dessutom centralt för fordonsteknik. Det är därför viktigt att kunna bedöma och jämföra energianvändning med LCA vid strategiska val och utveckling av fordonsteknik.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 25 okt 2018.