Ordbild Balance 4P

Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer

Markexploatering till följd av urbanisering utgör en av de största riskerna för markförstöring i Europa. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga ytterligare utglesning och markexploatering är att återutveckla tidigare exploaterade områden (s.k. brownfields), d.v.s. underutnyttjade områden i städer, där jorden och grundvattnet ofta är förorenade. Ett problem är att ansvar, verktyg och kunskap från geoteknik, stadsplanering och urban design inte är integrerade med varandra. Projektets övergripande mål är att ge ett helhetsperspektiv som stödjer hållbar stadsförnyelse genom återutveckling av förorenad mark och underutnyttjade platser.

Projektets specifika mål, som berör olika delar av helhetsperspektivet, är därför att
(1) tillämpa och utvärdera metoder för utformning av återutvecklingsstrategier för tidigare exploaterad mark som tar vara på situationsspecifika möjligheter och utmaningar,
(2) utveckla en metod för hållbarhetsbedömning av alternativa återutvecklingsstrategier för att kunna utvärdera och jämföra de ekologiska, ekonomiska och sociala följderna av förändrad markanvändning och olika saneringstekniker samt
(3) ta fram ett förfaringssätt för återutveckling av förorenad mark i form av regler och föreskrifter som möjliggör implementering.

Samarbetande organisationer

  • r3 Environmental Technology Ltd (Privat, United Kingdom)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • TU Delft (Akademisk, Netherlands)
  • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (Forskningsinstitut, Belgium)
  • Enveco Miljöekonomi AB (Privat, Sweden)
  • Deltares (Forskningsinstitut, Netherlands)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
Projektledare
Jenny Norrman (Civil and Environmental Engineering, Chalmers)

Projektdeltagare
Jenny Norrman (Civil and Environmental Engineering, Chalmers)
Lars Rosén (Civil and Environmental Engineering, Chalmers)
Jaan-Henrik Kain (Architecture, Chalmers)
Yevheniya Volchko (Civil and Environmental Engineering, Chalmers)
Linda Maring (Deltares, The Netherlands)
Suzanne van der Meulen (Deltares, The Netherlands)
Fransje Hooijmeijer (TU Delft, The Netherlands)
Steven Broekx (VITO, Belgium)
Alistair Beames (VITO, Belgium)
Kaat Touchant (VITO, Belgium)
Tore Söderqvist (Enveco Environmental economics Consultancy, Sweden)
Anders Svensson (City Planning Office, Municipality of Gothenburg, Sweden)
Paul Bardos (R3 Environmental, UK)

Kontakt
Jenny Norrman (Civil and Environmental Engineering, Chalmers)


Externa parter i projektet
​Deltares, The Netherlands
TU Delft, The Netherlands
VITO, Belgium
Enveco Environmental economics Consultancy, Sweden
City Planning Office, Municipality of Gothenburg, Sweden
R3 Environmental, UK

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)
​Projektet är knutet till FRIST kompetenscentrum

Nyckelord:
Markföroreningar, planering av markanvändning, hållbarhetsbedömning
Publikationer

f (på engelska)Norrman, J., Volchko, Y., Hooimeijer, F., Maring, L., Kain, J.-H., Bardos, P., Broekx, S., Beames, A., Rosén, L., 2016 Integration of the subsurface and the surface sectors for a more holistic approach for sustainable redevelopment of urban brownfields. Science of the Total Environment. Article in Press. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716303072
 
Norrman, J., Volchko, Y., Maring, L., Hooimeijer, F., Broekx, S., Garção, R., Kain, J-H., Ivarsson, M. Touchant, K., Beames A., 2015a. Balance 4P: Balancing decisions for urban brownfield regeneration – technical report. Report 2015:11. Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology. Gothenburg, Sweden.  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/231843/local_231843.pdf 
 
Norrman, J., Maring, L., Hooimeijer, F., Broekx, S., Garção, R., Volchko, Y., Kain, J-H., Ivarsson, M. Touchant, K., Beames A., 2015b. Balance 4P: Balancing decisions for urban brownfield regeneration – case studies. Case study report of the BALANCE 4P project of the SNOWMAN Network coordinated call IV. Report 2015:12. Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology. Gothenburg, Sweden.  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/231844/local_231844.pdf
 
Ivarsson, M., 2015. Mapping of Eco-System Services in the Fixfabriken area. Method development and case study application. The Balance 4P project of the SNOWMAN Network Coordinated Call IV. Report 2015:6. Enveco, Stockholm, Sweden. http://www.enveco.se/wp-content/uploads/2012/11/Enveco-rapport-2015-6_Balance4P.pdf
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615003042
 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/219167/219
167.pdf
 
Beames, A., Broekx, S., Lookman, R., Touchant, K., Seuntjens, P., 2014. Sustainability appraisal tools for soil and groundwater remediation: How is the choice of remediation alternative influenced by different sets of sustainability indicators and tool structures? Science of the Total Environment, 470-471, pp. 954-966. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713011881

Sidansvarig Publicerad: to 17 mar 2022.