Automatisering av stadsbussar, busståg, hållplatsdockning och depåprocesser

Syfte är att utveckla tekniklösningar som möjliggör automatiserad körning av elektrifierade bussar för busståg, hållplats dockning och depåkörning. Mål Demonstrera säker, effektiv och miljövänlig körning av busståg, hållplats dockning och depå körning inom avgränsat område.


Genom busstågsdrift kan linjekapaciteten ökas stegvis genom att addera antalet fordon i tåget antingen under en viss tid eller över en viss sträcka, utan att förlänga tiden för passager genom korsningar och hållplatser. Korta stopptider med hög säkerhet på hållplatser åstadkoms genom autonom inkörning av bussar och busståg både longitudinellt och lateralt, vilket möjliggör en tidseffektiv på- och avlastning av resenärer. Autonom körning mellan olika stationerna inom bussdepån ökar effektiviteten och minskar ytbehovet.

Samarbetande organisationer

  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-10-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.