Automatiserade logistiktjänster (förstudie)

Målet för denna förstudie har varit att identifiera regionala och urbana funktioner, flöden och noder (case) där det kan finnas effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster, och där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt för att ta tillvara dessa möjligheter. Ett tiotal projektidéer har identifierats med intressentuppskattningar av potential, behov av ny teknik och nödvändiga aktörskonstellationer samt förslag till fortsatta steg, varav ett redan har konkretiserats i ett förslag till Drive Sweden.


Huvudsakliga leveranser från förstudien: - Tidigare kunskap och relevanta projekt (State-of-the-art) - Identifiering av reella case bestående av logistikfunktioner, flöden och noder för möjliga demonstratorer samt beskrivning av effektiviseringspotential genom automatisering och uppkopplat gods kopplat till dessa identifierade nyttor och marknadsutveckling; möjliggörande teknik; nödvändiga aktörer/aktörskonstellationer och förslag på nästa steg (inkl. intressanta case för demonstration) baserat på studien.

Förstudien har genomförts i tre huvudsakliga AP: AP1 Koordination, AP2 Systemstudie, AP3 Plan för utvecklings- och demoprojekt. Tillvägagångssättet för systemstudien (AP2) har främst varit workshops, intervjuer med b la varuägare och teknikleverantörer samt omvärldsbevakning. Baserat på systemstudien arbetades det fram en bruttolista med projektidéer, som sedan analyserats och varifrån ett 10-tal projektidéer med tydligt intressentdriv har konkretiserats. Detta är resultatet från AP3 och även huvudleveransen från förstudien som lägger en grund för fortsatt arbete.

Startdatum 2016-10-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.