AutoSec - Resultatspridning och omvärldsbevakning förcybersäkerhetsprojekt finnansierade av FFI Vinnova

Syfte och mål: Syftet med AutoSec är att bygga vidare på grunden som lades i DEx-projektet. Vi ämnar sprida resultat av fordonsspecifika cybersäkerhetsprojekt finansierade av Vinnova. Vidare kommer projektet bedriva omvärldsbevakning, paketera och sprida den på ett sätt som bidrar till kunskapsbyggande inom ämnet. Projektets mål är att genom digitala medier (hemsida, nyhetsbrev, osv.), seminarier och årliga konferenser sprida: 1. Resultat av de Vinnovafinansierade forskningsprojekten inom fordonscybersäkerhet 2. Resultat av omvärldsbevakning som aktivt görs under projektets gång
Förväntade effekter och resultat: Huvudsyftet är att åstadkomma samordning när det gäller spridning av projektresultat från alla fordonssäkerhets- och integritetsprojekt som finansieras av Vinnova. Förväntade resultat är informationsspridningsorienterade, inkluderat både digital informationsspridning via webbsidan autosec.se och nyhetsbrevet som har fokus på spridning av projektresultat och relevant forskning och affärsinformation. Även fysiska forum så som det årliga AutoSec Forumet och flera öppna seminarier med fokus på specifika forskningsresultat och/eller forskning och affärsinformation. Upplägg och genomförande: Information kommer att samlas in genom bevakning av forskningspublikationer och presentationer, samt nyhetsbevakning av industripublikationer och affärsrelaterad information. För spridningen av informationen kommer de relevanta forskningsresultaten och informationen att förpackas i publikationer på webbplatsen och i nyhetsbrevet, via seminarier och det årliga AutoSec Forum och presenteras på ett sätt som är relevant för både OEMer, små och medelstora företag, forskare och allmänheten.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-08-17
Slutdatum 2023-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 23 jan 2021.