AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for SustainableQuality Attributes Definition in Automotive Industry

Syfte och mål: Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris.
AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling. Förväntade effekter och resultat: Den huvudsakliga forskningsfrågan är "Hur kan nya och befintliga designattribut definieras och valideras för ett komplettfordon?" Vi avser att hjälpa till att identifiera och verifiera nya kvalitetsattribut. Att kunna kommunicera dessa attribut mellan intressenter och över utvecklingsfaserna kan endast uppnås genom en djupare förståelse av dess betydelse och innebörd. Användningen av spelifiering för att samla in och använda kundfeedback ger en tydligare mer hållbar designprocess. AttributeDo kommer att spegla verkliga situationer och fokusera på viktiga detaljer. Upplägg och genomförande: AttributDo kommer att utvecklas av experter på spelbaserat lärande, forskare inom produktutveckling samt med hjälp av yrkesverksamma inom bilindustrin. Resultaten kommer att vara både forskningsorienterade och branschfokuserade. Under projektet kommer de olika stadierna i utvecklingens skeden att dokumenteras och denna data används för att publicera forskningsbidrag och artiklar. De involverade universiteten kommer att verifiera AttributDo-appens tidiga prototyp genom att organisera workshops tillsammans med Geely Design och CEVT.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2021-03-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-01-01

Sidansvarig Publicerad: lö 16 okt 2021.