Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden

Översvämningar orsakade av skyfall har under de senaste åren orsakat svåra skador på infrastruktur i Sverige och övriga Skandinavien. Framtida klimatscenarior pekar på ännu kraftigare regn i regionen vilket kräver en effektivare hantering av dagvatten än idag. Detta projekt kommer att utveckla lösningar för hur existerande byggnader kan användas till att hantera dagvatten i urbana områden. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden. Laborativa försök i kombination med beräkning av lokala regnmängder ger goda förutsättningar för att optimera placeringen av absorberande tak. Projektgruppen består av forskare från Sverige och Norge vilka kompletteras av nyckelkompetenser från byggnation, vatten- och miljöförvaltning samt fastighetsförvaltning. Projektet har ett högt samhällsvärde eftersom det utgår från ett preventivt och proaktivt synsätt på hur samhällets sårbarhet kan minskas. Genom att bättre använda den befintliga infrastrukturen kan nödvändiga satsningar för att öka samhällets robusthet göras på de platser där effekten blir maximal. På detta sätt används samhällets resurser optimalt.

Samarbetande organisationer

  • Veg Tech (Privat, Sweden)
  • SMHI (Offentlig, Sweden)
  • Sintef Byggforsk (Forskningsinstitut, Norway)
  • Framtiden (Övriga, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2016-01-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-11

​Översvämningar orsakade av skyfall har under de senaste åren orsakat svåra skador på infrastruktur i Sverige och övriga Skandinavien. Framtida klimatscenarior pekar på ännu kraftigare regn i regionen vilket kräver en effektivare hantering av dagvatten än idag. Detta projekt kommer att utveckla lösningar för hur existerande byggnader kan användas till att hantera dagvatten i urbana områden. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden. Laborativa försök i kombination med beräkning av lokala regnmängder ger goda förutsättningar för att optimera placeringen av absorberande tak.

 

Projektgruppen består av forskare från Sverige och Norge vilka kompletteras av nyckelkompetenser från byggnation, vatten- och miljöförvaltning samt fastighetsförvaltning. Projektet har ett högt samhällsvärde eftersom det utgår från ett preventivt och proaktivt synsätt på hur samhällets sårbarhet kan minskas. Genom att bättre använda den befintliga infrastrukturen kan nödvändiga satsningar för att öka samhällets robusthet göras på de platser där effekten blir maximal. På detta sätt används samhällets resurser optimalt.

Projektdeltagare

Projektledare
Angela Sasic Kalagasidis

Deltagare
Kaj Pettersson,
Pär Johansson,  
Sinisa Krajnovic,
Angela Sasic Kalagasidis

Kontakt
Angela Sasic Kalagasidis

Externa parter i projektet
​Framtiden, 
Sintef Byggforsk, 
Veg Tech, 
SMHI, 
Göteborgs stad
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Energi

Finansieras av

  • Veg Tech (Privat, Sweden)
  • Sintef Byggforsk (Forskningsinstitut, Norway)
  • Framtiden (Övriga, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Formas (Offentlig, Sweden)
Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargrupp byggnadsfysikalisk modellering

Nyckelord: Blåa tak, gröna tak, översvämning, stadsmiljö, klimatförändring

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.