Användning och användbarhet i särskilt boende för äldre

Startdatum 2009-02-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-02-20
​Syftet med doktorandprojektet är att studera och utforska  funktion och användning av särskilda boendeformer för äldre i relation till primärbrukarnas behov; de äldre och personalen. Projektet finansieras till lika delar av Chalmers och Göteborgs Stad. Genom att studera den dagliga användningen av fem äldreboenden i Göteborg, är målet att återföra kunskaper och erfarenheter till byggprocessen; såväl till dem som projekterar och utformar som till äldreomsorgen.
Projektledare
​Morgan Andersson
Examinator och handledare
​Examinator och huvudhandledare: Claes Caldenby. Bihandledare: Inga Malmqvist
​Göteborgs Stad / Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2015.