Analysis Tool for calculating the environmental impact and efficiency of transport systems

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-09-30

Läs mer om projektet på den engelska projektsidan.

 

Forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Northern LEAD.
Northern LEAD

Involverade organisationer
​​Northern LEAD, CPM (Center for Environmental Assessment of Product and Material Systems), IVL, Volvo, SCA, ABB och Akzo Nobel
Projektledare
​Erik Fridell, IVL
VINNOVA FE 34

Sidansvarig Publicerad: to 15 maj 2014.