Aktörsbaserad livscykelanalys - mot gröna livsmedelsystem för ekologiska produkter

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
​Under de kommande åren står livsmedelsindustrin och speciellt ekologiska produkter inför stora utmaningar. Detta gäller till exempel konsumenternas efterfrågan, livsmedelssystemet från nisch till volym, minskning av spill/matavfall och klimatförändringar. Livscykelanalys (LCA) har blivit en viktig metod för miljöbedömning av produkter, processer och tekniker för alla materialflöden genom samhället. På senare åren har en ny LCA-metodik med fokus på aktörer och åtgärder utvecklats.

Syftet med forskningen är att ytterligare utveckla och testa den aktörsbaserade LCA-metodiken för livsmedelsindustrin samt att utföra tre jämförande fallstudier av ekologiska och konventionella livsmedelssystem: små/storskaliga kedjor, handelns hantering av produkter i livsmedelskedjan, samt effektiv produktion genom green lean principer i ett livscykelperspektiv.

Detta projekt är banbrytande på grund av sin tvärvetenskapliga karaktär, och visar inte bara miljöbedömningar av livsmedel utan relationerna mellan aktörerna i livscykeln och hur dessa kan möjliggöra eller motverka ekologiska produkters väg mot gröna livsmedelsystem.
Projketledare och kontakt
Dr. Birgit Brunklaus, Forskarassistent “LCA for social systems”
Samtliga projektdeltagare
​Dr. Johanna Berlin, systems analysis, SP
Michaela Raab, University of Linz/Austria
Nyckelord
​Ekologiska livsmedel, LCA, produktkedjor, SCM, aktörer
​Formas, Organic Production, CTS Carl Trygger Stiftelse
​Intervju med Michaela Raab, University of Linz/Austria:
The cucumbers actors and carbon footprint in focus

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.