Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur

Godstransporter är grundläggande för internationell handel och ekonomisk utveckling. Transportsektorn har dock en stor klimatpåverkan och står för nära 30% av Sveriges fossila utsläpp. Enligt svenska regeringens klimathandlingsplan kan ökad transporteffektivitet samt ökad elektrifiering av transportsystemet bidra till effektiva och hållbara transporter (Regeringen, 2020). Ett potentiellt hinder för ökad elektrifiering av transporter kan vara den begränsade tillgången på laddinfrastruktur med avseende på tillgänglighet och kapacitet. Detta projekt bidrar till att öka transitionen till elektrifierade fordon genom att öka tillgängligheten av laddinfrastruktur. Vilket görs genom att möjliggöra delning av befintlig laddinfrastruktur. En öppen delad laddinfrastruktur ökar tillgängligheten till laddning, sänker kostnaden för laddinfrastrukturen och underlättar planering av laddning. Projektet kommer utveckla affärsmodeller för öppen delad laddinfrastruktur för flera olika typer av aktörer som har behov och/eller överkapacitet av laddinfrastruktur. Exempel på aktörer är transportföretag med elektrifierade fordon med/utan laddstolpar, andra aktörer med laddstolpar (så som parkeringsbolag, elbolag, fastighetsbolag, bostadsföreningar samt privatpersoner).
 
Programområden som kommer belysas i projektet är mobilitetstjänster kopplade till laddinfrastruktur, digital- och elinfrastruktur, regelverk, juridik och styrmedel samt affärsmodeller kopplade till nu innovativ teknik.

Samarbetande organisationer

  • Power Circle (Non profit, Sweden)
  • Novoleap (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-03-15
Slutdatum 2023-06-15

Sidansvarig Publicerad: lö 16 jul 2022.