Action Lab - en metodologi som integrerar individer i olika faser av utveckling i ett gemensamt lärande

Projektet syftar till att i samverkansform mellan AB Volvo och Chalmers tekniska högskola utveckla Action Lab (AL) som är en metodologi för arbetsintegrerat lärande för studenter, forskare och professionella. Utvecklingen av AL sker inom området inköp och strategiskt leverantörsamarbete och målet är att utveckla en metod för gemensamt lärande som förbättrar matchningen mellan universitetsutbildning och industrins behov av färdigheter och förmågor och samtidigt accelerera kompetensutveckling och livslångt lärande.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 18 mar 2022.