AProC - Automatiserad Processkontroll BIW

Syfte är att utveckla effektiva metoder för kvalitetsverifiering map geometrivariationer hos BIW (enbart kaross). Projektet ska ta fram metoder och verktyg för automatiserad in-line kontroll och justering map geomtrivariationer BIW samt metoder och modeller för automatisk analys av geomtrivariationer för att minimera processtörningar map geometrivariationer.

Med stabilare tillverkningsprocesser kommer vi att minska materialbehovet och energianvändningen vid tillverkningsprocesserna genom minskad skrotmängd och minskat justeringsbehov. Dessutom kommer kvaliten att öka vilket ger ökad konkurrenskraft för svenska produkter och svensk industri.

Mål:

- Minskade kvalitetsdefekter för BIW (map relaterade processer för projektet) med 10%

- Minskad ledtid för justering av geometrirelaterade defekter med 50%

- Minskade justering-/skrot mängd med 10% för relaterade produkter

Samarbetande organisationer

  • Carl Zeiss (Privat, Sweden)
  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Delfoi Sweden (Privat, Sweden)
  • BoxJoint AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.