A multi-actor tool for creating and evaluating eco-innovations

Syftet var att etablera en agenda för forskning kring tre områden (gröna innovationer, kvalitet och livscykelanalys) samt att skapa arbetssätt för utveckling av miljövänligare produkter och processer. En forskningsagenda har publicerats. Vidare har ett samarbete mellan forskare inom de tre områdena tagit form; ett samarbete där forskningsagendan adresseras. Ett ramverk av principer och arbetssätt för att stödja gröna innovationer har tagits fram. Ramverket har presenterats för industrirepresentanter som i detta ser stor nytta och vill fortsätta att samarbeta inom området.

Startdatum 2012-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.