A High-Sensitive Green Localization System for High-Speed Self-Driving Vehicles (GREENLOC)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.