5G-Enabled Manufacturing II (5GEMII)

En central del av industriell digitalisering är uppkoppling. Förmåga att koppla samman maskiner, sensorer, människor och stödjande IT-system gör att företag kan integrera information, skapa bättre produktionsflöden, kontrollera och styra processer och samarbeta med andra företag i avancerade leverantörskedjor. Detta är grundläggande förutsättningar för att genomföra Industri 4.0. Det föreslagna projektet, 5G-enable manufacturing II (5GEM II) skall skapa fyra avancerade demonstratorer för 5G-teknologi i tillverkningsindustrin. Det är ett fortsättningsprojekt och bygger på fyra tidigare demonstratorer för utnyttjande av 5G-teknologi industrin. Två industriella testbäddar hos SKF och Volvo utnyttjas. Ytterligare en testbädd används i projektet, Stena Industry Innovation Lab, för att göra tester på lägre teknikmognadsnivå. 5GEM fas ett handlade om kommunikation till eller i från en maskin eller enstaka operatör. 5GEMII handlar om att kommunicera inom hela fabriker.

Samarbetande organisationer

  • SKF Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Siemens (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-06-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-01

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 08 feb 2020.