4boards.ai: The Challenges of AI for Sustainable and Innovative Corporate Governance

Den snabba utvecklingen inom digitalteknik, i synnerhet inom artificiell intelligens (AI), tillsammans med alltmer dynamiska och komplexa konkurrenssfärer driver företag att utveckla nya kompetenser och interorganisatoriska processer. I dagsläget saknas dock i stor utsträckning forskning på hur denna nya konkurrenssfär påverkar bolagsstyrning, apropå styrelseaktiviteter inom innovation och hållbarhet. Forskningsprojektet syftar alltså till att utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap samt en uppsättning framgångsrika metoder och verktyg för att möjliggöra för styrelser att leda och utnyttja AI i sina innovations- och hållbarhetsinstatser på de fyra nivåerna för bolagsstyrning, dvs processer, kompetenser, uppgifter och värdeskapande (Huse, 2018). Denna ansökan sammanställdes av Chalmers tekniska högskola (Professor Robin Teigland) som, för att garantera god balans mellan ny forskningsbaserad kunskap och potential för praktisk tillämpning, satt samman en grupp forskare och yrkesverksamma för att driva projektet ute i verksamheter. Som organisationer deltar främst två styrelser med ett tydligt utvecklingsbehov gällande både innovation och hållbarhet: Combient AB och Qlucore AB.

Samarbetande organisationer

  • Digoshen AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen IMIT (Akademisk, Sweden)
  • Handelshögskolan i Stockholm (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.