3iBS - Intelligenta, innovativa, integrerade bussystem

Syftet med projektet är att bidra till ökad attraktivitet hos framtida bussystem och härigenom bidra till mer hållbara persontransporter från ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv.

I projektet kommer att utvecklas en plan för framtida forskning inom området avancerade bussystem liksom hur forskningsresultaten skall komma till användning vid utveckling av framtida system. Projektet skall också identifiera och sprida information om innovativa bussystemlösningar.

Projektledare: MariAnne Karlsson, mak@chalmers.se

Samarbetande organisationer

  • Union Internationale des Transports Publics (UITP) (Privat, Belgium)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Privat, Spain)
  • Fraunhofer-Gesellschaft (Privat, Germany)
  • Azienda Per La Mobilita Del Comune Di Roma Spa (Privat, Italy)
  • Maintenance Etudes Et Realisationsen Circulation Urbaine Et En Regulation Sas (Privat, France)
  • Asstra - Associazione Trasporti (Privat, Italy)
  • D'appolonia (Privat, Italy)
  • Transports De Barcelona Sa (Privat, Spain)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.