3DPrintPlus

Industrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Chalmers och Högskolan Väst ges nu möjlighet att kraftsamla för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling inom additiv tillverkning i västra Sverige.
Första steget har redan tagits i byggandet av en nationell arena i Västsverige för 3D-printing i metall med det pågående projektet 3DPrint med Högskolan Väst som projektägare och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen som finansiärer. Nu har Chalmers och Högskolan Väst beviljats finansiering från Tillväxtverket för ytterligare ett projekt med syfte att ta andra steget i uppbyggnaden av den nationella arenan med Chalmers som projektägare. Målet med projektet är att bygga en funktionell samverkansstruktur med en internationell dimension samt att genomföra två samverkansprojekt inom 3D-printing. Samverkansstrukturen som byggs upp kommer att utgöra en nationell resurs för fortbildning, utveckling samt innovationer, inom 3D printing i metall.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31
EU-flagga

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.