Yuriy Serdyuk

Biträdande professor, Elektroteknik

Yuriy Serdyuks forskning fokuserar främst på fenomen i elektriska isoleringsmaterial som utsätts för starka elektriska fält. Dessa inkluderar processer i samband med transport av elektriska laddningar i gas, flytande och fasta isolerande material liksom i sina kompositioner och genom gränssnitten mellan dem. Målet med forskningen är att förmedla kunskap som krävs för att utveckla modern elektrisk isolation för komponenter i framtidens hållbara högspännings elkraftsystem. Han är involverad i undervisningen i två kurser inom civilingenjörsutbildningen på elkraftteknik.

MTT040 High Voltage Technology
EEK221 Applied Computational Electromagnetics

Sidansvarig Publicerad: to 28 jan 2021.