Yu Cao

Biträdande professor, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Yu Cao arbetar med materialkaraktärisering med fokus på ytan och gränssnittsanalysen, med tonvikt på X-ray-fotoelektronspektroskopi (XPS) och Auger-elektronspektroskopi (AES) med ett provtagningsdjup på mindre än 10 nm. Hon fokuserar sin forskning på såväl tillämpade som grundläggande nivåer inom områdena metallurgi, mikroelektronik, beläggningar, korrosion, nanoteknik, tribologi, biomaterial och så vidare. Ett annat forskningsfokus är mekaniska beteenden hos metallkonstruktioner och korrelationen med mikrostruktur, temperatur och belastningsgrad.
Examiner for courses MTT010, MTT011 "Materials Science and Engineering"
Co-lecturer for courses MMK232 "Metal Engineering", MTT100 "Mechanical performance of engineering materials"
Supervision for PhD students, Master and undergraduate students to complete thesis

Sidansvarig Publicerad: on 09 feb 2022.