Yngve Hamnerius

Biträdande professor, Koordinator för Masterprogrammet Biomedical Engineering

Professor Yngve Hamnerius är koordinator för Masterprogrammet Biomedical Engineering. Hans forskning omfattar huvudsakligen de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält, samt fältmätningar och fältreduktion. Dessa interdisciplinära studier görs i nära samarbete med forskare från andra fakulteter. Kunskapen från forskningen används för att uppfylla miljökraven på elektromagnetiska fält vid kraftlednings- och järnvägsbyggen. Professor Hamnerius är ordförande i sektion K av SNRV (Svenska nationalkommittén för radiovetenskap). Han utför även konsultuppdrag, exempelvis miljökonsekvensanalyser, för myndigheter och industri.

​Miljö och elteknik

Bioelectromagnetics

​ 

Publicerad: on 30 maj 2012. Ändrad: må 21 dec 2015