Xiangyu Lei

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Xiangyu Lei deltar i ett projekt tillsammans med GKN Aerospace Sweden. Målet är att optimera olika ultraljud för oförstörande prov-metoder, som bygger på att man tillämpar matematisk modellering av fysiken. Hans specifika del i projektet avser att vidareutveckla och optimera en ultraljudsteknik (Phased Array) med avseende på ett antal väldefinierade tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning. Optimering sker genom att utnyttja ett simuleringsverktyg (simSUNDT) för att optimera det ljudfält som skapas med hjälp av en fasförskjutning på enskilda delelement som bygger upp ljudfältet i ett så kallat Phased Array system.

Publicerad: fr 16 mar 2018.