Hannes Wästlund

Industridoktorand

Hannes Wästlund är en industridoktorand anställd av Volvo Technology AB. Hans forskning syftar till att öka förståelsen för hur insprutnings- och förbränningssystemets utformning påverkar bildning och oxidation av NOx och sot i dieselmotorer. Arbetet baseras främst på optiska mätmetoder i sprejkammare och mätning på encylindriga motorer. Dieselmotorn har en högre verkningsgrad än Otto-cykeln, men dess miljö- och hälsopåverkan begränsas av utsläppen av NOx och sot. Genom ökad förståelse för fluidrörelsens utveckling under förbränningsprocessen kan både NOx- och sot-utsläppen minskas.

Publicerad: ti 02 apr 2019.