Angelica Wågström

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Angelica Wågström är doktorand på avdelningen teknik, vetenskap och samhälle. Hennes forskning kretsar kring kopplingar mellan genus, maskuliniteter och energitekniker i relation till omställning. Hon har en bakgrund inom miljövetenskap, humanekologi och kreativt skrivande.

Angelica är kursassistent i Teknik för ett hållbart globalt samhälle (TEK735), samt Social innovation and social entrepreneurship (TEK237).
​Wågström, A. 2018. "Vulnerability in the making? How intersectionality and masculinity theory can bring light to climate injustice in urban climate policy." Interdisciplinary Perspectives on Equality and Diversity, Vol 4, No. 1.

Publicerad: fr 03 jul 2020.