Angelica Wågström

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Angelica Wågström är doktorand på avdelningen teknik, vetenskap och samhälle. Hennes forskning undersöker sociotekniska vägar till en energiomställning, med fokus på omsorgsarbete. Teoretiskt rör sig avhandlingen inom bland annat energihumaniora, feministisk politisk ekologi, samt samhällsvetenskaplig miljövetenskap. Hon har en bakgrund inom miljövetenskap och humanekologi.

Angelica är kursassistent i Teknik för ett hållbart globalt samhälle (TEK735), samt Social innovation and social entrepreneurship (TEK237).
​Wågström, A. 2018. "Vulnerability in the making? How intersectionality and masculinity theory can bring light to climate injustice in urban climate policy." Interdisciplinary Perspectives on Equality and Diversity, Vol 4, No. 1.

Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2021.