Violeta Roso

Docent, Teknikens ekonomi och organisation
Studierektor för forskarskolan, Teknikens ekonomi och organisation

Violeta Roso är docent vid avdelningen Service Management and Logistics. Hon har forskat om torrhamnar sedan 2003, hon har skrivit många, ofta citerade, publikationer och är idag ledande forskaren i ämnet.

Torrhamnkonceptet bygger på en hamn som förbinds med en inlandsterminal med järnväg, där containrar kan lämnas in på samma sätt som direkt till hamnen. Fördelar med torrhamnar: ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad miljöeffekt och regional utveckling.

Violeta har varit gästföreläsare på UNSW i Sydney/Australien och UNF, Florida/USA. Hon handleder doktorander och master studenter och föreläser i doktorands- och masterskurser.
Mastersutbildning:
1.    TEK 122 Freight Transport Systems, examinator och lärare (2011, 2012)
2.    TEK 121 Freight Transport Systems, lärare och kurs assistent (2007, 2008, 2009, 2010)
3.    TEK 120 Transport Systems, lärare och kurs assistent (2006)
4.    IMA 065 Supply chain design and management, kurs assistent (2005)
5.    ITR 371 Fundamentals of logistics, lärare och kurs assistent (2003, 2004, 2005, 2006)
6.    ITS 022 Technology for a Global Sustainable Society, gäst lärare (2005, 2006, 2007, 2008)
7.    SMLA09 Miljö- och kvalitetsstyrning ur ett logistiksystem, Lund University; gäst lärare (2010, 2011)

Forskarutbildning:
1.    Sustainable logistics and freight transport Part II, examinator och lärare (2011)
2.    Dissertation analysis; gäst lärare (2010, 2011)   

Publicerad: sö 17 sep 2017.