Vincent Desmaris

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Avancerad mottagarutveckling (GARD)

Vincent är en del av enheten Avancerad mottagarutveckling (GARD) och arbetar främst med att ta fram och tillverka mikrovågor- och terahertz-komponenter som sedan används i all mottagarutrustning som GARD producerar.

Vincent är även huvudhandledare för doktorander i gruppen GARD, med forskningsområdet superledandematerial och komponenter.

Vincent tog sin examen som civilingenjör i materialvetenskap på INSA-Lyon, Frankrike, 1999. Han tog sin doktorsexamen 2006 i mikrovågselektronik på Chalmers tekniska högskola.

Vincent började kort därefter arbeta på GARD.​
​​EEM021 Högfrekvensteknik
MCC121 Microwave Engineering
RRY070 Millimeter Wave and Terahertz Technology
EME102 Active Microwave Circuits
RRYX02 Kandidatarbete i Rymd- och geovetenskap
​För att se vilka projekt Vincent Desmaris deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 03 sep 2018.