Gonzalo Montero Villar

Doktorand

Gonzalo påbörjade sin doktorandtjänst hösten 2016. Hans främsta forskningsområde är inom CFD och aeroakustik (CAA), specifikt för gasturbinmotorer inom flyg.

Publicerad: må 04 sep 2017.