Vijeth Venkataram Reddy

Doktorand vid avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Vijeth är en doktorand som arbetar med funktionella ytor forsknings grupp vid Halmstad University med fokus på ytor topografi karakterisering. Forskning omfattar kvalitetsbedömning och utvärdering av additiv tillverkning. Målet är att utveckla ett robust sätt att producera delar av hög kvalitet genom additiv tillverkning til industrielle applikationer.
​FloEFD (Engineering Fluid Dynamics) på Högskolan i Halmstad

Publicerad: on 25 apr 2018.