Verena Heinisch

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Verena Heinisch är doktorand på avdelningen för Energiteknik. Hennes forskning fokuserar på teknisk-ekonomisk modellering av framtidens energi system och analysen av centrala och lokala utvecklingar i systemets infrastruktur. Målsättningen är att tillhandahålla metoder och utvärderingar av vilken inverkan förnybar energiproduktion, energilagring och prosumer har i olika utvecklingsscenarier.

Publicerad: fr 21 aug 2015. Ändrad: må 21 aug 2017