Vedad Babic

Post Doc, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Vedad har arbetat på Oorganisk Miljökemi sen i mitten av februari 2015 under handledning av Itai Panas. Han arbetar med täthetsfunktionalteori (DFT) som metod för att simulera olika fysiska system. Man vill förstå är varför och hur olika oxidskikt (aluminiumoxid, kromoxid etc.) växer och vad som begränsar deras storlek i olika atmosfärer. Detta projekt är kopplat till tillämpningar inom högtemperaturkorrosion där man vill förstå varför olika legeringar och metaller korroderar i olika miljöer vid höga temperaturer. Effekten av reaktiva element är också av intresse, d.v.s. hur olika dopelement påverkar mekanismerna vid oxidbildning.
För att förstå dessa komplexa mekanismer så utförs simuleringar av både bulk och ytor för att förstå den bakomliggande fysiken och kemin.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.