Vasileios Barlakas

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Min forskning berör främst atmosfärisk strålningstransport av mikrovågor, med fokus på polarisationseffekter. I praktiken innebär
detta att studera inverkan av moln och nederbörd på olika typer av mikrovågsobservationer. En särskild tonvikt läggs på ICI (Ice Cloud
Imager). Detta är en ny typ av sensor, den första som utnyttjar sub-millimetervågor för denna typ av mätningar vilket förväntas ge några distinkta fördelar. I korthet så kommer ICI att ha en bättre känslighet när det gäller att detektera ismoln än existerande mikrovågsmätningar. Vårt arbete är del av förberedelserna att använda ICI till att förbättra väderprognoser.
För att se vilka projekt Vasileios deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.