Vaishak Ramesh Sagar

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Vaishak är en doktorand i forskargruppen Geometrisäkring & Robust Konstruktion. Hans forskning fokuserar på värmebehandlingar och hur de påverkar geometriska variationer i stål. Hans forskning ingår i forskningstemat Smart Assembly, och den kommer att bidra till en utveckling av metoder och verktyg som stödjer konstruktioner för tillverkning och montering.

Publicerad: fr 09 jun 2017.