Tuve Mattsson

Forskarassistent, Kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tuve Mattsson är forskarassistent på skogsindustriell kemiteknik och arbetar inom Wallenberg Wood Science Center (samarbete mellan Chalmers och KTH). Hans forskning fokuserar på fastfas-vätske-separation och fraktionering genom membranseparation och kak-filtrering. Utveckling av effektiva separationsmetoder som dessa kommer att vara direkt applicerbara i bioraffinaderiet, vilket ersätter dagens fossilbaserade olje-raffinaderi.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jan 2018.