Lyudmyla Turowska

Biträdande professor, Matematiska vetenskaper

Jag arbetar inom Funktionalanalys, speciellt Banach och operator algebror och deras samband med abstrakt harmonisk analys, representationsteori och operatorteori.
Se min personlig hemsida för uppdateringar: http://www.math.chalmers.se/~turowska/pub.html

Sidansvarig Publicerad: må 22 jun 2020.