Claes Tingvall

Claes Tingvall är adjungerad professor på institutionen för tillämpad mekanik, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system.

Publicerad: to 21 feb 2019.