Thommy Eriksson

Forskare, avdelningen för interaktionsdesign och Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.
Masterprogramansvarig, Interaction Design and Technologies.

Thommy Eriksson är doktor i Digital Gestaltning, ett forskningsområde som undersöker digital media; dess design och hur den påverkar människor och samhället. Mer specifikt arbetar han med två tillämpningsområden, IKT och lärande samt Mixed reality.
(Se fliken "Forskning".)
Thommy är objektspecialist för lärplattformen på Chalmers. Han har drivit ett antal projekt inom IT-pedagogik, och arbetar för närvarande med ett blended learning-projekt på Göteborgs Universitet. Arbetet innebär planering och installation av ett antal inspelningsstudios på universitetets olika campusområden.
Thommy är kursansvarig för ett antal kurser vid Chalmers och Göteborgs Universitet.
 • Digital Movie Making
 • Graphical Interfaces
 • Blended Learning and Digital Media in Higher Education
 • Information Visualization
 • Master's thesis in Interaction Design and technology
IKT och lärande, främst forskning om
 • MOOCs
 • lärplattformar
 • simuleringar
 • användning av video, bland annat för inspelning av föreläsningar

Mixed reality, främst forskning om
 • virtualitet
 • undervisning med virtual reality och augmented reality

Därutöver bedriver Thommy även forskning inom följande områden, alla i anslutning till de ovanstående tillämpningsområdena på olika sätt:
 • interaktionsdesign
 • visualisering
 • datorgrafik och digitala visuella effekter
 • populärvetenskap, med särskilt fokus på autenticitet i vetenskapsdokumentärer
 • gestaltningen av teknik i fiktion (främst science fiction)
 • produktionsmiljöer och deras kultur.

Inom forskningen arbetar Thommy främst med etnografiska metoder, samt mediaanalys baserad på semiotik och hermeneutik. Han gör även självetnografiska studier av produktionsmiljöer, en form av studie av den egna arbetsprocessen som ligger ganska nära den konstnärliga forskningen.

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.