Thomas Eriksson

Professor, Viceprefekt, Elektroteknik

Thomas Eriksson är viceprefekt vid Institutionen för Elektroteknik och ansvarig för grundutbildningen. Som professor i kommunikationssystem ligger hans forskningsområde inom statistisk signalbehandling och kommunikation. Ett av hans huvudintressen är bearbetning av så kallad ”Dirty RF”, där brister i hårdvaran (såsom ickelinjära förstärkare, fasbrus, I/Q-obalans etc.) analyseras och kompenseras. Ett annat intresseområde är teori och metoder för återsändning av kanalinformation (CSI), genom antingen kvantisering av CSI eller genom ARQ (automatisk återsändning).

Publicerad: må 30 apr 2012. Ändrad: fr 01 sep 2017