Thomas Andersson

Gästforskare vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation / SML

Thomas Andersson är gästforskare vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation och har sin huvudsakliga hemvist vid Högskolan i Skövde där han är biträdande professor i företagsekonomi. Hans forskning har drivits av grundfrågan: varför gör människor som de gör i sitt arbete? Det har fört in honom i forskningsområden som ledarskap, medarbetarskap, professioner, identitet, organisationskultur och organisationsförändring. Målet med forskningen är att förstå vad som händer i organisationer bortom det formella.

Publicerad: on 07 jun 2017.